ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

OFERTA SPRZEDAŻY WAGONÓW-CYSTERN

  Przetargi  Zapytania ofertowe  OFERTA SPRZEDAŻY WAGONÓW-CYSTERN

A | A | A

termin ważności upływa 30.06.2019 r.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 oferują do sprzedaży 5 sztuk wagonów cysterny typu 422R ze zbiornikami ładunkowymi kwasoodpornymi wykonanymi ze stali 1H18N9T.

Wagony nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych, zbiorniki ładunkowe wagonów wykorzystywane były jako stacjonarne zbiorniki do magazynowania produktów kwasowych. Wagony w stanie niekompletnym, brak niektórych elementów układu hamulcowego.

 

WYKAZ NUMERYCZNY WAGONÓW DO SPRZEDAŻY.

Lp.

Numer wagonu

Seria

Typ

Rok budowy

Numer inwentarzowy

Data ostatniej naprawy okresowej

Miejsce postoju wagonu

1

33 51 786 6 039-5

Zacs

422R

1978

700-1561

1996

Bocznica ZACH

2

33 51 786 6 045-2

Zacs

422R

1979

700-1580

1996

Bocznica ZACH

3

33 51 786 6 044-5

Zacs

422R

1979

700-1581

1996

Bocznica ZACH

4

33 51 786 6 049-4

Zacs

422R

1978

700-1596

1996

Bocznica ZACH

5

33 51 786 6 051-0

Zacs

422R

1979

700-1608

1996

Bocznica ZACH

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Zbiornik  
Pojemność 47 m3
Materiał 1H18N9T
Kod L4BN
Ciśnienie próbne 0,15 MPa
Armatura
załadunkowo-rozładowcza
 • dołem przez zawory boczne DN 100 mm
 • górą przez króciec z rurą wgłębną DN 80 mm
Załadunek /rozładunek górny górą przez króciec DN 125 mm 
Układ grzewczy brak 
Izolacja zbiornika Nie
Podwozie
Max dop. nacisk na oś 20 t
Tara wagonów 19,5 tony                                                                
Rozstaw osi zewnętrznych 8 800 mm
Długość ze zderzakami 12 340 mm

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę zawierająca cenę netto/brutto za jeden wagon można składać osobiście w sekretariacie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Narutowicza 15 pok. nr 55 w godz. od 8:00 – 13:00 lub e-mailowo na adres azoty@azotychorzow.pl
 2. Termin składania ofert mija z dniem  30 czerwca 2019r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

DOSTĘPNOŚĆ OFEROWANYCH WAGONÓW

 1. Wagony dostępne natychmiast.
 2. Oględziny wagonów można dokonać na terenie bocznicy kolejowej w Chorzowie przy ulicy Narutowicza 15, w dni robocze w godzinach od 700 – 1500 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 515 033 588  oraz adresem e- mail: bernard.hassa@azotychorzow.pl

 1. Złożenie oferty wstępnej nie stanowi zobowiązania po stronie pytającego ani nie stwarza jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta względem pytającego bądź jego następców prawnych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.
 3. Oferta nie podlega zwrotowi.
 4. Złożenie oferty nie wymaga przeprowadzenia oględzin wagonów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającego.

 

Zapraszamy do współpracy.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |