Zapewniamy

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE- na wykonanie pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

  Przetargi  Zapytania ofertowe  ZAPYTANIE OFERTOWE- na wykonanie pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

A | A | A

termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2019 o godzinie 14:00

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowych pomiarów stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wprowadzanych do powietrza ze źródeł zlokalizowanych na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.


W sprawach formalnych prosimy o kontakt: 

Dominika Babraj tel. +48 605 347 505


Szczegółowe informacje do pobrania w plikach poniżej.