ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Zarządzanie zgodnością (Compliance)

  Odpowiedzialny Biznes  Zarządzanie zgodnością (Compliance)

A | A | A

Zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi przez Grupę Azoty, Zakłady Azotowe Chorzów S.A. wdrażają zasady zgodności prowadzonej działalności z prawem, wewnętrznymi regulacjami i standardami etycznymi prowadzenia biznesu. Zbiór aktów składających się na powyższe zasady zwany jest Zasadami Zgodności.

Na wspomniane uregulowania składają się:
•    Kodeks antykorupcyjny,
•    Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
•    Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Spółki.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. dbając o dobre relacje z partnerami handlowymi, oraz przestrzeganie wprowadzonych Kodeksów, regulujących sposób postępowania wprowadza system powiadamiani umozliwiający zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidołowości. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres::

Pełnomocnika ds. Zarządzania Zgodnością
mail: sygnalista@azotychorzow.pl
Tel: +48 533 929 490
lub na adres Spółki:
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. gwarantuje Sygnaliście, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |