ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

  Contact  Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

A | A | A

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów

tel.: +48 32 7362 000
fax: +48 32 7362 020

e-mail: azoty@azotychorzow.pl

NIP: PL 6270011643 AND REGON: 271515599
Database on products, packaging and waste management: 000011393

District Court Katowice-Wschód in Katowice,
8th Commercial Department of the National Court Register:
0000070509, share capital and paid up capital PLN 94,700,000

SEKRETARIAT ZARZĄDU

+48 32 7362 000
+48 32 7362 001

 

BIURO ZARZĄDU

Joanna Leśniak
Management Board Assistant
+48 533 927 438
+48 32 7362 000
+48 32 7362 001
joanna.lesniak@azotychorzow.pl

 

TRADE OFFICE

INORGANIC CHEMISTRY SALES DEPARTMENT

 

Sebastian Kostrubała
Commercial Director
+48 575 100 181 
sebastian.kostrubala@azotychorzow.pl

 

 
 

 
 

Marta Szeja
Chief Commercial Specialist
+48 575 600 564 I +48 575 600 564
marta.szeja@azotychorzow.pl

Irena Olearczyk
Commercial Specialist
+48 605 347 510 I +48 32 7362 202
irena.olearczyk@azotychorzow.pl

Anna Cyganek
Customer Service Specialist
+48 533 080 900
anna.cyganek@azotychorzow.pl

 

 CUSTOMER SERVICE OFFICE - INVOICES


 

Monika Rus
Customer Service Specialist
+48 575 600 563
monika.rus@azotychorzow.pl

 

 

LABORATORY ANALYZES

 

Dominika Kliś
Laboratory Coordinator Research and Development Specialist
+48 533 324 371 
dominika.klis@azotychorzow.pl

 

 

PROCUREMENT DEPARTMENT

 

Halina Wolny
Supply Specialist
+48 515 033 578  I +48 32 7362 206
halina.wolny@azotychorzow.pl

Viktorija Pyrek
Procurement Specialist
+48 533 324 377
viktorija.aniskevic@azotychorzow.pl

 

PERSONNEL POLICY

 

Magdalena Czajkowska
Director of the Personnel Policy Department
+48 575 100 182
magdalena.czajkowska@azotychorzow.pl

 

 

MARKETING

 

Maciej Tykarski
Marketing and Sales Support Specialist
+48 533 394 950
maciej.tykarski@azotychorzow.pl

 

 

ASSETS AND PROPERTY MANAGEMENT DEPARTMENT

 

Monika Bytomska
Director of the Assets Management Department
+48 530 900 210
monika.bytomska@azotychorzow.pl

 

 

STRATEGY AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

 

Jolanta Kołeczek
Chief REACH and HACCP Specialist
+48 533 324 376
jolanta.koleczek@azotychorzow.pl

Joanna Gruszka
Chief Quality Management System Specialist, Data Protection Inspector
+48 533 929 490
asia.gruszka@azotychorzow.pl

 

 

Karolina Jasiak
Research and Development Senior Specialist
+48 575 600 584
karolina.jasiak@azotychorzow.pl

Katarzyna Barczyk
Research and Development Specialist
+48 609 809 900
katarzyna.barczyk@azotychorzow.pl

 

OSH

 

Dominika Babraj
Chief Environmental Officer;
Senior Health and Safety Officer

+48 605 347 505
dominika.babraj@azotychorzow.pl

 

 

 

ACCOUNTING

 

Agata Gierczak
Chief Accountant
+48 32 736 20 11
agata.gierczak@azotychorzow.pl

 

 

GDPR

 

Joanna Gruszka
Chief Quality Management System Specialist, Data Protection Inspector
+48 533 929 490
iod@azotychorzow.pl

 

 

 

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |