ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

  Kontakt  Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

A | A | A

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów

 

tel: +48 32 7362 000
fax: +48 32 7362 020
e-mail: azoty@azotychorzow.pl

 

NIP: PL 6270011643   I   REGON: 271515599
BDO: 000011393
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000070509
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego
94 700 000 PLN

SEKRETARIAT ZARZĄDU

+48 32 7362 000
+48 32 7362 001

 

BIURO ZARZĄDU

Joanna Leśniak
Asystent Biura Zarządu
+48 533 927 438
+48 32 7362 000
+48 32 7362 001
joanna.lesniak@azotychorzow.pl

 

BIURO HANDLU

DZIAŁ SPRZEDAŻY CHEMIA NIEORGANICZNA

 

Sebastian Kostrubała
Dyrektor Handlowy
+48 575 100 181 
sebastian.kostrubala@azotychorzow.pl

Marta Szeja
Główny Specjalista ds. Sprzedaży
+48 575 600 564 I +48 575 600 564
marta.szeja@azotychorzow.pl

 

 


 

  Marcin Konieczny
Menadżer Sprzedaży
+48 575 100 183
marcin.konieczny@azotychorzow.pl
Hubert Orłowski
Menadżer Sprzedaży
+48 575 600 581
hubert.orlowski@azotychorzow.pl
Tomasz Barcik
Przedstawiciel handlowy
+48 575 600 561
tomasz.barcik@azotychorzow.pl
     

 
 

Irena Olearczyk
Specjalista ds. Sprzedaży
+48 605 347 510 I +48 32 7362 202
irena.olearczyk@azotychorzow.pl

Anna Cyganek
Specjalista ds. Sprzedaży
+48 533 080 900
anna.cyganek@azotychorzow.pl

 

 

 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - FAKTURY

  Monika Rus
Specjalista ds. Obsługi Klienta
+48 575 600 563
monika.rus@azotychorzow.pl

 

 

 

ANALIZY LABORATORYJNE

 

Łukasz Stefański
Specjalista ds. Handlowych
+48 575 600 585 
lukasz.stefanski@azotychorzow.pl

 

 

DZIAŁ ZAKUPÓW

 

Halina Wolny
Specjalista ds. Zaopatrzenia
+48 515 033 578  I +48 32 7362 206
halina.wolny@azotychorzow.pl

Viktorija Pyrek
Specjalista ds. Zakupów
+48 533 324 377
viktorija.aniskevic@azotychorzow.pl

 

POLITYKA PERSONALNA

 

Magdalena Czajkowska
Kierownik Działu Polityki Personalnej
+48 575 100 182
magdalena.czajkowska@azotychorzow.pl

 

 

MARKETING

 

Maciej Tykarski
Specjalista ds. Marketingu
i Wsparcia Sprzedaży

+48 533 394 950
maciej.tykarski@azotychorzow.pl

 

 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM I NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Monika Bytomska
Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem
+48 530 900 210
monika.bytomska@azotychorzow.pl

 

 

DZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

 

Jolanta Kołeczek
GłównySpecjalista ds. REACH i HACCP
+48 533 324 376
jolanta.koleczek@azotychorzow.pl

Joanna Gruszka
Główny Specjalista ds.
Systemu Zarządzania Jakością

+48 533 929 490
asia.gruszka@azotychorzow.pl

 

 

Karolina Jasiak
Specjalista ds. Technologii i Rozwoju
+48 575 600 584
karolina.jasiak@azotychorzow.pl

Katarzyna Barczyk
Specjalista ds. Technologii i Rozwoju
+48 609 809 900
katarzyna.barczyk@azotychorzow.pl

 

ŚRODOWISKO

 

Stanisław Bielecki
Kierownik Zespołu Gospodarki
Wodno-Ściekowej

+48 515 033 590
stanislaw.bielecki@azotychorzow.pl

 

 

BHP

 

Paweł Polak
Główny Specjalista ds. BHP;
Specjalista ds. PPOŻ i Audytu Technicznego

+48 533 330 256
pawel.polak@azotychorzow.pl

 

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

 

Joanna Klimczak
Główny Księgowy
+48 537 982 001
joanna.klimczak@azotychorzow.pl

 

 

RODO

 

Joanna Gruszka
Inspektor Ochrony Danych
+48 533 929 490
iod@azotychorzow.pl

 

 

 

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |