ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Usługi energetyczne OSD

  Usługi  Usługi energetyczne OSD

A | A | A

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. oferują usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej dla firm. Posiadamy prawa Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzięki czemu może do Państwa skierować ofertę sprzedaży energii elektrycznej w różnych taryfach, odpowiadających Państwa potrzebom. Oferowane przez nas ceny pozwolą na oszczędność w Państwa firmie. 

 
Sprzedaż energii elektrycznej oferujemy Państwu w trzech grupach taryfowych:
• Grupa taryfowa B21;
• Grupa taryfowa C21;
• Grupa taryfowa C11.
 

Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych, wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 we wszystkich grupach taryfowych w wysokości 1,39 zł/MWh.
 

Sprzedawca z urzędu

Sprzedawcą z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych Chorzów S.A. jest TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2. 


 

Przedstawiamy Państwu listę sprzedawców energii z którymi mamy zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne:
• Axpo Polska Sp. z o.o.
• Centrozap S.A.
• Duon Marketing And Trading S.A.
• Enea S.A.                                     
• Energa – Obrót S.A.                    
• Fiten S.A.
• JWM Energia Sp. Z O.O.
• Tauron Sprzedaż Sp. Z O.O.
• ENEA S.A.
• Energy Match Sp. Z O.O.
• Pge Energia Ciepła S.A.
• Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
• ENGIE Zielona Energia Sp. Z O.O.
 

 

W przypadku Państwa zainteresowania naszymi usługami w zakresie dostawy energii elektrycznej, zapraszamy do kontaktu:
Adam Matich - tel. 575 600 582   I   email: adam.matich@azotychorzow.pl
Adam Szary - tel. 536 996 500    I    email: adam.szary@azotychorzow.pl


poniżej link do dokumentów do pobrania:

DOKUMENTY   [tu]   DO POBRANIA 

 

      

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |