Zapewniamy

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

SCALNIT 50 - ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA TECHNICZNY

  Produkty  Chemia techniczna  SCALNIT 50 - ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA TECHNICZNY

A | A | A

SCALNIT 50  - ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA TECHNICZNY jest to produkt do zastosowań technicznych tzw. przyspieszacz do betonów.
Scalnit 50 posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1487-CPD-092-01 zgodnie z normą EN 934-2:2009+A1:2012.


ZASTOSOWANIE:

 • Jako dodatek do betonów i cementów przyspiesza wiązanie betonu oraz przeciwdziała opóźnieniu wiązania betonu spowodowanego przez plastyfikatory utrzymując właściwości reologiczne (dawka 0,2-1%),
 • produkcja mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania cementu,
 • produkcja mieszanek betonowych w ujemnej temperaturze powietrza do -5°C, przy pielęgnacji betonu metodą zachowania ciepła,
 • produkcja zapraw, betonów zwykłych i zbrojeniowych.


ZALETY:

 • zwiększa wytrzymałość długoterminową, zapobiega spękaniom wywołanym skurczem oraz umożliwia stosowanie betonu w obniżonych temperaturach (do -5°C),
 • zabezpiecza stal zbrojeniową przed korozją chlorkową,
 • domieszka poprawia urabialność mieszanki betonowej,
 • przyspiesza reakcję hydratacji cementu,
 • w pełni rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji zmieszania,
 • skraca czas wiązania betonu i zwiększa jego polastyczność,
 • nie zawiera chloru oraz jonu amonowego.