ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

SCALNIT 50 - ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA TECHNICZNY

  Oferta  Chemia techniczna  SCALNIT 50 - ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA TECHNICZNY

A | A | A

SCALNIT 50  - ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA TECHNICZNY jest to produkt do zastosowań technicznych tzw. przyspieszacz do betonów.
Scalnit 50 posiada Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji  1487-CPR-092-01 zgodnie z normą EN 934-2:2009+A1:2012.


ZASTOSOWANIE:

 • Jako dodatek do betonów i cementów przyspiesza wiązanie betonu,
 • produkcja mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania cementu,
 • produkcja mieszanek betonowych w ujemnej temperaturze powietrza do -5°C, przy pielęgnacji betonu metodą zachowania ciepła,
 • produkcja zapraw, betonów zwykłych i zbrojeniowych.


ZALETY:

 • zwiększa wytrzymałość długoterminową, zapobiega spękaniom wywołanym skurczem oraz umożliwia stosowanie betonu w obniżonych temperaturach (do -5°C),
 • zabezpiecza stal zbrojeniową przed korozją chlorkową,
 • domieszka poprawia urabialność mieszanki betonowej,
 • przyspiesza reakcję hydratacji cementu,
 • w pełni rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji zmieszania,
 • skraca czas wiązania betonu i zwiększa jego polastyczność,
 • nie zawiera jonu amonowego,
 • jest bezchlorkowa.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |