Procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2019 IRiESD

  Usługi  Usługi energetyczne OSD  Procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2019 IRiESD

A | A | A

Uprzejmie informujemy, że Zakłady Azotowe Chorzów S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zwracają się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od  09.09.2019 r. do 23.09.2019 r. w podany niżej sposób:

  1. na adres poczty elektronicznej: azoty@azotychorzow.pl
  2. na numer faxu: +48 32 7362 020

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem Karty Aktualizacji nr 2/2019 IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Komunikat o rozpoczęciu konsultacji, formularz zgłoszeniowy oraz sam projekt Karty Aktualizacji znajdą Państwo poniżej.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |