Mieszanie nawozów

  Porady eksperta  Mieszanie nawozów

A | A | A

TABELA MIESZANIA NAWOZÓW DOLISTNYCH

 

 

 

 

 

TABELA MIESZANIA NAWOZÓW DOGLEBOWYCH

 

 

 

 

+ nawozy można mieszać w dowolnym czasie

- nawozy nie można mieszać

+/- nawozy można mieszać bezpośrednio przed użyciem