FERTIPLON

  Oferta  Nawozy  FERTIPLON

A | A | A

Linia nawozów jedno i dwuskładnikowych, przeznaczonych głównie do upraw pod osłonami (papryka, pomidor, ogórek). Dobrze rozpuszczalne w wodzie nie zawierające substancji balastowych.

Stosowane jako produkt min bezpośredni do systemów fertygacji (nawożenie z nawadnianem), lub jako surowiec mieszanek wieloskładnikowych NPK.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |