ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

AZOTAN SODU TECHNICZNY

  Oferta  Chemia techniczna  AZOTAN SODU TECHNICZNY

A | A | A

AZOTAN SODU TECHNICZNY  - nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów, sól kwasu azotowego i sodu. Jest białą lub bezbarwną drobnokrystaliczna  substancją rozpuszczalną w wodzie. 
 
ZASTOSOWANIE:
• stosuje się w przemyśle szklarskim i ceramicznym do wyrobu szkła i emalii, w przemyśle elektronicznym do produkcji szkła kineskopowego,
• saletra sodowa stosowana jest również do produkcji prochu i materiałów wybuchowych,
• jest używany także do produkcji farb, emali.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |