ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

AZOPLON AGRO Roztwór nawozu azotowego z 6,2CaO

  Oferta  Nawozy  AZOPLON  AZOPLON AGRO Roztwór nawozu azotowego z 6,2CaO

A | A | A

AZOPLON AGRO Roztwór nawozu azotowego z 6,2 CaO to płynny gotowy do użycia nawóz azotowy zawierający wapń oraz azot we wszystkich dostępnych formach: azotanowej, amonowej i amidowej. Dzięki trzem formom nawóz wyróżnia się jednocześnie szybkim (natychmiastowe działanie formy azotanowej i amonowej) oraz długotrwałym działaniem (stopniowe uwalnianie azotu z formy amidowej), zapewniając roślinom stałe źródło azotu w całym sezonie wegetacyjnym. Odpowiednia zawartość wapnia wpływa na zwiększenie odporności roślin na choroby oraz na wzrost i rozwój ich systemu korzeniowego. Zalecany do nawożenia doglebowego większości upraw rolniczych, użytków zielonych, sadowniczych i warzywniczych. Nawóz należy stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu. Nie należy stosować po deszczu oraz podczas słonecznej pogody.

 

ZALETY:

 • doskonałe źródło azotu i wapnia - dwóch ważnych makroskładników wpływających na zdrowotność i plonowanie roślin;
 • płynna forma przyspiesza przyswajanie azotu przez rośliny;
 • dzięki trzem formom azotu (azotanowej, amonowej i amidowej) zapewnia roślinom stałe źródło azotu o szybkim i długotrwałym działaniu;
 • odpowiednia zawartość wapnia poprawia jakość plonu – korzystnie wpływa na tworzenie nasion oraz dojrzewanie ziarna;
 • nawóz wykazuje wysoką skuteczność także w okresach suszy;
 • produkt jednorodny, płynny, łatwy w aplikacji.

 

NAWÓZ WE   C.1.1.   | DOGLEBOWY

Składniki pokarmowe:

g/l

% (m/m)

Azot całkowity (N)

323

23,5

Azot azotanowy (N-NO3)

113

8,2

Azot amonowy (N-NH4)

70

5,1

Azot amidowy (N-NH2)

140

10,2

Tlenek wapnia (CaO)

85

6,2

 

PAKOWANIE:

IBC 1000l    
       

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |