ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

AZOPLON AGRO Roztwór nawozu azotowego z 3MgO

  Oferta  Nawozy  AZOPLON  AZOPLON AGRO Roztwór nawozu azotowego z 3MgO

A | A | A

AZOPLON AGRO Roztwór nawozu azotowego z 3MgO to płynny, gotowy do użycia nawóz azotowy zawierający magnez oraz azot we wszystkich dostępnych formach: azotanowej, amonowej i amidowej. Dzięki trzem formom nawóz wyróżnia się jednocześnie szybkim (natychmiastowe działanie formy azotanowej i amonowej) oraz długotrwałym działaniem (stopniowe uwalnianie azotu z formy amidowej), zapewniając roślinom stałe źródło azotu w całym sezonie wegetacyjnym. Obecność magnezu w nawozie – składnika chlorofilu i makroelementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania roślin – umożliwia szybkie i efektywne równoważenie niedoborów pokarmowych oraz łagodzenie stresu fizjologicznego, szczególnie w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Uniwersalny nawóz do nawożenia doglebowego większości upraw rolniczych, użytków zielonych, sadowniczych i warzywniczych.  Nawóz należy stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu. Nie należy stosować po deszczu oraz podczas słonecznej pogody.

 

ZALETY:

 • doskonałe źródło azotu i magnezu – dwóch ważnych makroskładników wpływających na zdrowotność i plonowanie roślin;
 • płynna forma przyspiesza przyswajanie azotu przez rośliny;
 • dzięki trzem formom azotu (azotanowej, amonowej i amidowej) zapewnia roślinom stałe źródło azotu o szybkim i długotrwałym działaniu;
 • obecność łatwo przyswajalnego magnezu poprawia jakość plonu - korzystnie wpływa na regulację fotosyntezy oraz przemian energetycznych;
 • produkt jednorodny, płynny, łatwy w aplikacji.

 

NAWÓZ WE   C.1.1.   | DOGLEBOWY

Składniki pokarmowe:

g/l

% (m/m)

Azot całkowity (N)

339

25,3

Azot azotanowy (N-NO3)

106

7,9

Azot amonowy (N-NH4)

78

5,8

Azot amidowy (N-NH2)

155

11,6

Tlenek magnezu (MgO)

40

3

 

PAKOWANIE:

IBC 1000l    
       

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |