ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Awaria przemysłowa sposoby ostrzegania

  Firma  Awaria przemysłowa sposoby ostrzegania

A | A | A

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystapienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |