ZAPEWNIAMY

 • najwyższą jakość produktów i usług
 • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
 • nawozy NPK
 • chemię spożywczą
 • chemię techniczną
 • analizy laboratoryjne
 • kolejowe usługi logistyczne
 • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

 • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

45% ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA

  Oferta  Chemia techniczna  45% ROZTWÓR AZOTANU WAPNIA

A | A | A

AZOTAN WAPNIA W 45% ROZTWORZE – produkt do zastosowań technicznych

ZASTOSOWANIE:

 • znajduje zastosowanie jako dodatek do betonu i cementów,
 • Azotan wapnia w połączeniu z saletrą amonową stanowi dodatek do płynów pomocniczych stosowanych podczas wykonywania ,odwiertów przy wydobyciu ropy oraz stanowi dodatek do cementów wykorzystywanych przy pracach wiertniczych,
 • Azotan wapnia znajduje również zastosowanie w układach kanalizacji ściekowej gdzie wykorzystywany jest do redukowania możliwości powstawania siarkowodoru,
 • przyspiesza reakcję hydratacji cementu,
 • w pełni rozpuszczalny w wodzie w każdej proporcji zmieszania,
 • skraca czas wiązania betonu,
 • zwiększa plastyczność betonu,
 • Azotan wapnia jest bezpiecznym i ekologicznym środkiem do walki z siarkowodorem, eliminującym przyczynę występowania H2S a nie skutki.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |