ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

100 lat Historii i doświadczenia

  Firma  Zakłady Azotowe Chorzów S.A.  100 lat Historii i doświadczenia

A | A | A

1916 - 1920

Zakłady Azotowe w Chorzowie powstają na mocy porozumienia rządu niemieckiego z Bawarskim Towarzystwem Akcyjnym „Bayerische Stickstoffwerke A.G.”. Zostają uruchomione pierwsze obiekty pomocnicze i produkcyjne fabryki, która zapoczątkowała rozwój polskiej chemii.

1920 - 1928

Na prawach konwencji genewskiej Zakłady Azotowe znajdują się na terenie Polski i stanowią największy zakład przemysłu chemicznego na terenie Śląska, ale również całej Polski. W 1922r. polska Rada Ministrów podejmuje decyzję o przejęciu Zakładów Azotowych. Kierownictwo nad zakładami obejmuje znany chemik i technolog - Ignacy Mościcki. W 1924 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje rozporządzenie, na mocy którego fabryka otrzymuje osobowość prawną i status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także oficjalnie rozpoczyna działalność pod nazwą „Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie”.

1928 - 1935

W 1929 roku zapada decyzja o budowie siostrzanej fabryki w Mościcach koło Tarnowa. W odpowiedzi na wielki kryzys, rozpoczęty w 1929 roku, który spowodował załamanie produkcji, w sierpniu 1933 roku dochodzi do połączenia Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie z bliźniaczym zakładem - Fabryką Związków Azotowych w Mościcach. Od tego czasu oba przedmioty funkcjonują jako „Zjednoczone fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie”. 

1935 - 1990

„Zjednoczone fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie” funkcjonują wspólnie aż do wybuchu II wojny światowej. Po wyzwoleniu Chorzowa Zakłady Azotowe kontynuują swoją działalność, już jako firma państwowa - pod nazwą „Zakłady Przemysłu Azotowego Chorzów”. Wówczas Zakłady Azotowe w Chorzowie przez kilka lat są jedynymi w Polsce zakładami chemicznymi, które wznowiły swoją działalność po wojnie.

1990 - 2000

W 1991 roku Zakłady Azotowe w Chorzowie zostają przekształcone w jednoosobową firmę Skarbu Państwa, podzieloną na „Spółki-Córki”. Każda z nich obejmuje swoją działalnością poszczególne rodzaje produkcji i usług. Jedną z nich jest firma ADIPOL Sp. z o.o, która zajmuję się produkcją kwasu adypinowego, a w późniejszy czasie - azotanu potasu i mieszanek nawozowych, przeznaczonych do upraw szklarniowych.

2000 - 2010

W grudniu 2006 roku następuję przejęcie ADIPOL Sp. z o.o przez Zakłady Azotowe w Chorzowie - Holding Spółka Akcyjna. Spółka zmienia nazwę na AZOTY-ADIPOL Spółka Akcyjna.

2010 - 2011

W 2011 roku Zarząd Spółki podejmuję decyzję o rozpoczęciu budowy instalacji do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do produkcji destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny.

2012

W 2012 roku AZOTY-ADIPOL S.A. wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PUŁAWY, która nabywa od Skarbu Państwa 85% Akcji Spółki.
Rok później odbywa się konsolidacja Grupy Puławy z Grupą Azoty Tarnów, która sprawia, że AZOTY-ADIPOL staje się stałym elementem GRUPY AZOTY - jednej z największych grup chemicznych w Europie.

2013

W 2013 roku następuje oficjalna zmiana nazwy Spółki na „Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

2014

Rok 2014 to rok przełomowy dla Spółki. Następuje oficjalnie otwarcie instalacji przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do produkcji destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny.

2015

To okres podejmowania przez Spółkę wielu działań prorozwojowych. W Spółce powstaje m.in. Program Poprawy Efektywności funkcjonowania firmy, który ma na celu wzrost jakości produktów i usług, a także podniesienie poziomu satysfakcji klientów i dostawców, a także CHIP, czyli Chorzowskie Inicjatywy Pracownicze Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
Azoty Chorzów zakwalifikowują się do rankingu dynamicznie rozwijających się firm i otrzymują tytuł Gazela Biznesu 2015.

Obecnie

Obecnie Zakłady Azotowe Chorzów S.A. nadal się rozwijają, poszerzając swoje portfolio produktowe i usługowe. Na rynku pojawia się nowa linia produktów nawozowych NPK Zakładów Azotowych Chorzów S.A. - AZOPLON.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |