ZAPEWNIAMY

  • najwyższą jakość produktów i usług
  • azotan potasu we wszystkich trzech gatunkach: nawozowym, technicznym i spożywczym
  • nawozy NPK
  • chemię spożywczą
  • chemię techniczną
  • analizy laboratoryjne
  • kolejowe usługi logistyczne
  • profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy

Formularz kontaktowy

Czy wiesz że ...

  • Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska profesor Ignacy Mościcki w 1922 został mianowany dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Podpisanie Deklaracji kultury bezpieczeństwa

  Aktualności  Podpisanie Deklaracji kultury bezpieczeństwa

A | A | A

w dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Zarządu Zakłady Azotowe Chorzów S.A. – Grupa Azoty Puławy, Pan Piotr Hetnar przystąpił do podpisania Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podczas I Forum kultury bezpieczeństwa zainicjowanego przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie. W ten sposób Spółka stał się, wspólnie z 14 innymi podmiotami promotorem sformułowanych zasad poprawiających bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Parafowana Deklaracja, uwierzytelnia Nas jako wiarygodnego partnera w tej dziedzinie transportu.

nawozy NPK

segment spożywczy

segment techniczny

laboratorium

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |