zaloguj się do strefy klienta
A A A

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Komunikat Zakładów Azotowych Chorzów S.A. z dnia 14.12.2015 r. dotyczący projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Na podstawie przepisu art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami) powinnością Zakładów Azotowych Chorzów S.A. jest poinformować użytkowników systemu w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian.

W wykonaniu wyżej wymienionego ustawowego obowiązku Zakłady Azotowe Chorzów S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do projektu przedmiotowej instrukcji i poddaje równocześnie ten projekt procesowi konsultacji.

Ponadto zapraszamy do zgłaszania uwag do opublikowanego projektu IRIESD Zakładów Azotowych Chorzów S.A..

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgłaszanie uwag:

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. e-mailem lub korespondencyjnie na adres: Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. Narutowicza 15 41-503 Chorzów.

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail:

arkadiusz.klimczak@azoty.chorzow.pl

 

Link do projektu dokumentu: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji