zaloguj się do strefy klienta
A A A

Badania laboratoryjne

Laboratoria Zakładów Azotowych Chorzów S.A. oferują możliwość przeprowadzenia analiz według adekwatnych metodyk badawczych.

W strukturze organizacyjnej Zakładów Azotowych Chorzów S.A. funkcjonują dwa laboratoria: Laboratorium Oddziału Produkcji Organicznej oraz Laboratorium Oddziału Produkcji Nieorganicznej. 

Laboratorium Oddziału Produkcji Nieorganicznej posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie analiz sztandarowego produktu - saletry potasowej, a także analiz oferowanych towarów handlowych. Laboratorium Oddziału Produkcji Organicznej jest jednostką powstałą i funkcjonującą od 2013 roku. 

W obu laboratoriach pracuje doświadczony, ambitny i dobrze wykształcony personel posiadający niezbędne kwalifikacje do wykonywania wszelkich badań. Poziom merytoryczny personelu jest podtrzymywany przez szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Laboratorium Oddziału Produkcji Organicznej swoją wiedzą i umiejętnościami wspiera dostawców tłuszczów, także świadcząc odpłatnie usługi laboratoryjne dla zainteresowanych Klientów.

 

Zestawienie przykładowych badań wykonywanych w laboratorium Zakładów Azotowych CHORZÓW SA.

Lp.

Badany parametr

Metodyka badań

Matryca

1

Liczba kwasowa i kwasowość

PN-EN ISO 660

Oleje, tłuszcze zwierzęce, biopaliwa, kwasy tłuszczowe

2

Liczba zmydlenia

PN-EN ISO 3657

Oleje, tłuszcze zwierzęce, biopaliwa, kwasy tłuszczowe

3

Liczba jodowa

PN-EN ISO 3961

Oleje, tłuszcze zwierzęce, biopaliwa, kwasy tłuszczowe

4

Liczba nadtlenkowa

PN-EN ISO 3960

Oleje, tłuszcze zwierzęce, biopaliwa, kwasy tłuszczowe

5

Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej

PN-EN ISO 5508

Oleje, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

6

Współczynnik załamania światła

PN-EN ISO 6320

Substancje ciekłe

7

Barwa

PN-ISO 15305

PN-87 C-04288/24

Substancje ciekłe

9

Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych

PN-EN ISO 663

Oleje, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

10

Substancje

niezmydlające się

PN-ISO 3596-2

Oleje, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

11

Temperatura krzepnięcia

PN-85 C-04831

Oleje, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

12

Zawartość popiołu

AOCS Tm 1a-64

Oleje, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

13

Zawartość substancji tłuszczowej

PN-87 C-04288/04

pasze, śruty

14

Zawartość wody i substancji lotnych

PN-EN ISO 662

Sypkie produkty

15

Gęstość oznaczana metodą oscylującej u-rurki w komorze termostatowanej

 Anton Paar DMA 4100M

Substancje ciekłe

16

Zawartość wody oznaczana metodą Karla Fishera (metoda ogólna)

PN-ISO 760

Szerokie spektrum próbek z zakresem wody 1-5%

17

Zawartość niklu oznaczana metodą spektrofotometryczną

PN-87 C-04288/15

Oleje, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe

18

Zawartość glicerolu

BS 5711-3:1979  ISO 2879

Gliceryna techniczna

19

Popiół oznaczany metodą grawimetryczną

BS  5711-6:1979 ISO 2098:1972

Gliceryna techniczna

20

MONG w glicerynie

BS  5711-9:1979  ISO 2464:1973

Gliceryna techniczna

21

Temperatura topnienia

DigiMelt MPA160

Ciała stałe

 

W przypadku zainteresowania ofertą analityczna lub innym rodzajem współpracy proszę o kontakt:

Dominika Kliś -  Chemia Organiczna / tel. + 48 533 324 371

Małgorzata Buta-Musiał - Chemia Nieorganiczna  / tel. 515 033 580