zaloguj się do strefy klienta
A A A

Badania laboratoryjne

Laboratoria Zakładów Azotowych Chorzów S.A. oferują możliwość przeprowadzenia analiz weług adekwatnych metodyk badawczych 

W strukturze organizacyjnej Zakładów Azotowych Chorzów S.A. funkcjonują dwa laboratoria: Laboratorium Oddziału Produkcji Organicznej oraz Laboratorium Oddziału Produkcji Nieorganicznej. 

Laboratorium Oddziału Produkcji Nieorganicznej posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie analiz sztandarowego produktu - saletry potasowej, a także analiz oferowanych towarów handlowych. Laboratorium Oddziału Produkcji Organicznej jest jednostką powstałą i funkcjonującą od 2013 roku. 

W obu laboratoriach pracuje doświadczony, ambitny i dobrze wykształcony personel posiadający niezbędne kwalifikacje do wykonywania wszelkich badań. Poziom merytoryczny personelu jest podtrzymywany przez szkolenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Laboratorium Oddziału Produkcji Organicznej swoją wiedzą i umiejętnościami wspiera dostawców tłuszczów, także świadcząc odpłatnie usługi laboratoryjne dla zainteresowanych Klientów.

 

Cennik przykładowych badań wykonywanych w laboratorium Zakładów Azotowych CHORZÓW SA.

 

Analiza Norma Cena netto zł Zakres analiz

Barwa

PN-ISO 15305:2001

50,00 Zestaw
analiz
nr 1
Zestaw
analiz
nr 2
Zestaw
analiz
nr 3

Liczba jodowa

PN-ISO 3961:2011 60,00

Liczba zmydlania

ISO 3657:2002 70,00

Temperatura krzepnięcia

PN-85 C04831 50,00

Zawartość wody

PN-ISO 760 55,00  

Liczba kwasowa

PN-EN ISO 660:2010 60,00

Zanieczyszczenia

PN-EN ISO 663:2009 70,00

Substancje niezmydlające się

ISO 3596:2000 230,00  
Profil

PN-EN ISO 5508:1996

215,00

PN-EN ISO 12966-2:2011

Zestaw analiz

230,00 zł 415,00 zł 860,00 zł

 

Analiza Norma Cena netto zł Zakres analiz
Zawartość  potasu jako K2O
(rozpuszczalny w wodzie)

Rozporządzenie WE
2003/2003

145,00 Analizy dotyczą
nawozów nieorganicznych prostych
zawierających podstawowe składniki pokarmowe
Zawartość azotu N-NO3
(rozpuszczalny w wodzie)

Rozporządzenie WE
2003/2003

50,00
Zawartość azotu N-NH3
(rozpuszczalny w wodzie)

Rozporządzenie WE
2003/2003

50,00
Zawartość wapnia (Ca)
i magnezu (Mg)
(rozpuszczalny w wodzie)

PN-90 C87006/11

50,00

 

W przypadku zainteresowania ofertą analityczna lub innym rodzajem współpracy proszę o kontakt:

Małgorzata Buta-Musiał - Chemia Nieorganiczna  / tel. 515 033 580

Dominika Kliś -  Chemia Organiczna / tel. 533 324 371