zaloguj się do strefy klienta
A A A

Aktualne zapytania ofertowe

  • Informacja o platformie zakupowej ZACH S.A.

    Zapraszamy na stronę: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

  • Świadczenie kolejowych usług transportowych oraz utworzenie składów magazynowych na terenie bocznicy kolejowej

    Oferta Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na świadczenie kolejowych usług transportowych i na utworzenie składów magazynowych na terenie bocznicy kolejowej zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.