zaloguj się do strefy klienta
A A A

Aktualne zapytania ofertowe

 • Informacja o platformie zakupowej ZACH S.A.

  Zapraszamy na stronę: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/MT/AZ/25/18 Uwaga - wydłużono czas składania ofert; do 22.06.2018 godz. 14:00

  Wykonanie projektu wnętrza i aranżacji pomieszczeń w budynku Zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

 • Zapytanie ofertowe nr 59/GM/2018

  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 960/5 o powierzchni 546 m2, położonej w Chorzowie, obręb 0001 przy ul. Maciejkowickiej

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/TK/114/18

  wykonanie remontu konstrukcji stalowych pod chodnikowych na wiadukcie kolejowym zlokalizowanym w obrębie ul. Legnickiej w Chorzowie nad linią kolejową nr 161 Katowice Szopienice – Chorzów Batory

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  wykonanie prac związanych z opracowaniem ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Oddziału Produkcji Nieorganicznej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/MT/AZ/27/18

  wykonanie prac remontowych i bieżącej konserwacji dachów budynków na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.