zaloguj się do strefy klienta
A A A

Aktualne zapytania ofertowe

 • Informacja o platformie zakupowej ZACH S.A.

  Zapraszamy na stronę: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ/MT/AZ/18/18

  wykonanie przeglądów obiektów budowlanych na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/MT/AZ/14/18 z 13.04.2018

  Modernizacja połączeń komunikacyjnych budynku OPN. Etap I – wykonanie posadzki hali głównej OPN wraz z odwodnieniem

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/MT/AZ/21/18 17.04.2018r

  wykonanie rozbiórki budynku byłej łaźni na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.