zaloguj się do strefy klienta
A A A

Aktualne zapytania ofertowe

  • Zapytanie ofertowe nr MT/08/2018

    Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podłogi technicznej z dostępem w pomieszczeniu serwerowni w budynku Zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - TE/17/2018 - 16.02.2018

    Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy linii kablowych SN zasilającej stację transformatorową ST-8, ST- 10 i ST-13 ze stacji GST-1 na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. i Property 5 Sp. z o.o. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2018/01/SIWZ/HZ 15.02.2018 r.

    Dostawa etykiet z nadrukiem oraz książek raportowych wg załączników w rozbiciu na wybranych dostawców.