zaloguj się do strefy klienta
A A A

Aktualne zapytania ofertowe

 • KLAUZULA INFORMACYJNA dla Oferentów

  informacja o ochronie danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO - 1) dotyczy danych osobowych zbieranych przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty od Oferentów

 • Informacja o platformie zakupowej ZACH S.A.

  Zapraszamy na stronę: https://platformazakupowa.grupaazoty.com

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/CW/5/2018

  wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. UWAGA: przedłużono termin składania ofert do 17.10.2018 godz. 14.00

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ/MT/AZ/38/18

  modernizację przejazdów oraz dostawę i montaż bram przemysłowych dla budynków Oddziału Produkcji Nieorganicznej na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A.