A A A

ChoSTEAR - Stearyna


Stearyna nie do zastąpienia w przemyśle mieszanek gumowych

W procesie produkcji gumy stearyna dodawana jest w charakterze wielofunkcyjnego dodatku jako: plastyfikator, dyspergator napełnień mineralnych oraz aktywator przyspieszaczy wulkanizacji.

Jako plastyfikator stearyna spełnia funkcję zmiękczacza, czyli jest dodawana w celu modyfikacji twardości, elastyczności, wytrzymałości na rozciąganie i odporności na ścieranie produktu, nie wpływa jednak na właściwości gumy w niskich temperaturach.

Jako aktywator przyspieszaczy wulkanizacji, stearyna dodawana jest zazwyczaj w obecności tlenku cynku (ZnO, biel cynkowa). W czasie wulkanizacji mieszanina ta tworzy kompleks z przyspieszaczem wulkanizacji i substancją wulkanizująca, zwiększając znacznie skuteczność sieciowania. Zaobserwowano zwiększenie stopnia usieciowania w produktach, do których dodano niewielkie ilości aktywatora, w stosunku do produktów uzyskanych przez wulkanizację bez aktywatora.

Jako dyspergator napełniaczy mineralnych stearyna, która w swej strukturze zawiera polarną (hydrofilową) grupę kwasową i hydrofobowy łańcuch węglowodorowy, modyfikuje hydrofilową powierzchnię napełnienia i nadaje jej właściwości hydrofobowe, ułatwiając w ten sposób mieszanie się napełniacza z hydrofobowymi składnikami mieszanki gumowej (kauczuki). Dzięki temu napełnienia nie przejawiają tendencji do tworzenia aglomeratów w mieszance gumowej i zostają równomiernie rozproszone w produkcie. Modyfikacja powierzchni wypełnień mineralnych niesie ze sobą jeszcze jedną korzyść. Polarne grupy na powierzchni cząstek napełniaczy, takich jak węglan wapnia, mogą wiązać aktywne składniki mieszanki gumowej, a tym samym zmniejszać ich rzeczywistą ilość w procesie. Powoduje to zmianę właściwości produktu w stosunku do zamierzonych. 

Zastosowanie stearyny jest bardzo szerokie, i przekłada się na  następujące dziedziny:

- produkcja kauczuków

- produkcja opon

- produkcja węży gumowych

- produkcja taśm przenośnikowych

- produkcja obuwia

- produkcja uszczelek

- produkcja amortyzatorów

- produkcja wyrobów z gumy porowatej

- gumowanie tkanin

- produkcja ebonitu i wykładzin antykorozyjnych.

 

Zawartość stearyny w mieszankach gumowych waha się średnio od 0,5% do 3%.