A A A

NOXy® AdBlue®


  Charakterystyka

NOXy® to nowa marka Grupy Azoty dla wodnego roztworu mocznika o stężeniu 32,5% otrzymywanego z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej powszechnie znanego pod nazwą AdBlue® 1.

NOXy® jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość oraz czystość roztworu wymagane są zarówno na etapie produkcji, jak i podczas transportu oraz przechowywania. Wszystkie powierzchnie wchodzące w bezpośredni kontakt z NOXy® powinny być wolne od substancji obcych (olej, paliwo, detergent) oraz cząstek stałych.

 

Najwyższa jakość gwarantowana

Jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem AdBlue®, który powstaje w zakładach Grupy Azoty, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła jego produkcję i sprzedaż. Należąc do Grupy Azoty jesteśmy gwarantem najwyższej jakości roztworu, perfekcyjnej i terminowej realizacji dostaw oraz obsługi klientów na najwyższym profesjonalnym poziomie. Zastosowany układ logistyczny zapewnia nieprzerwaną dostępność produktu, a zdolności produkcyjne pozwalają na zaspokojenie rosnącego popytu zarówno w kraju, jak i rynkach sąsiadujących. Wraz z produktem NOXy® z Grupy Azoty Puławy i Kędzierzyn Koźle zapewniamy zaplecze informacyjne i wsparcie techniczne ze strony ekspertów.

 

NOXy®  odpowiedzą na limity Unii Europejskiej dotyczące emisji spalin

W Unii Europejskiej obowiązują normy EURO regulujące limity emisji szkodliwych substancji takich jak: tlenki azotu (NOx), cząsteczki stałe (PM), węglowodór (HC) oraz tlenki węgla (CO) w większości nowych pojazdów sprzedawanych na terenie UE (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, pociągi, traktory, maszyny rolnicze, barki). Kolejno wprowadzane normy EURO określają coraz bardziej restrykcyjne limity. Obecnie (od 1 października 2008r.) dla silników Diesla obowiązuje norma EURO 5, zgodnie z którą emisja szkodliwych tlenków azotu (NOx) została zredukowana o 60%. Dla porównania 25 ciężarówek spełniających normę EURO 5 emituje tyle szkodliwych substancji co 1 ciężarówka w latach 70-tych. Kolejna norma EURO 6 wejdzie w życie od początku 2014 r. i ograniczy limit emisji NOx o kolejne 80%.

Norma EURO 6 dotyczy tylko samochodów ciężarowych i autobusów. Ze względu na rozbudowaną sieć logistyczną transportu drogowego w Europie, największy udział w zużyciu NOXy® , pośród pojazdów z systemem SCR, przypada na samochody ciężarowe. Legislacje unijne obejmują jednak większość pojazdów i tak np.: od stycznia 2011 r. wszystkie pojazdy pozadrogowe (non-road), a więc również ciągniki i maszyny rolnicze, o mocy silnika w zakresie 175-760 KM, celem uzyskania homologacji, zobowiązane są do przestrzegania wymagań europejskiej normy czystości spalin EURO IIIb, która wymusza ograniczenie emisji w fabrycznie nowych maszynach, ilości tlenków azotu oraz cząstek stałych odpowiednio o 50% i 80% w porównaniu do poprzednich limitów.1 AdBlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

  Zalety

NOXy® jako produkt chemiczny znajduje zastosowanie w technologiach oczyszczania spalin, polegających na redukcji szkodliwych tlenków azotu (NOx) do nietoksycznego azotu i pary wodnej. NOXy® jest głównie wykorzystywany w branży motoryzacyjnej w systemie Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR), pozwalającym na spełnienie restrykcyjnych norm w zakresie emisji spalin w silnikach Diesla.
 
Korzyści ze stosowania NOXy®:
•    niższe zużycie paliwa o 3-4% przez silniki spełniające wymogi normy EURO 4 oraz o 5% przez silniki zgodne z normą EURO 5,
•    ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących normy regulujących limity emisji szkodliwych substancji,
•    niższe opłaty drogowe w UE (w Polsce od lipca 2011r. wprowadzony został elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Do 2014 r. system objął 2 880 km dróg. Wraz ze spełnianiem wyższych norm EURO przez samochody ciężarowe stawki za przejechany km są niższe),
•    możliwość utrzymania, a nawet wydłużenia okresów miedzyserwisowych pojazdów,
•    zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży.

  Zastosowanie

Technologia oczyszczania spalin SCR, wykorzystująca NOXy® pozwala na spełnienie powyższych norm emisji spalin w zakresie limitu NOx. Zasada działania systemu SCR polega na redukcji tlenków azotu (NOx) w nietoksyczny azot i parę wodną w układach wydechowych silników Diesla.
W pojazdach wyposażonych w układ SCR, został zainstalowany dodatkowy zbiornik, z którego NOXy® jest wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do katalizatora gazów wydechowych. Pod wpływem temperatury gazów wydechowych roztwór mocznika rozkłada się (podlega hydrolizie) na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak reaguje następnie z tlenkami azotu tworząc wolny azot i parę wodną. System SCR z wykorzystaniem NOXy® redukuje emisję szkodliwych gazów spalinowych, odpowiedzialnych za efekt cieplarniany oraz występowanie kwaśnych deszczów.

  Dostępne opakowania

NOXy®  pakowany jest w:

  • cysterny samochodowe (dostawy całocysternowe 22 000 litrów),
  • pojemniki DPPL o pojemności 1000 litrów,

na specjalne zamówienie:

  • kanistry o pojemności 10, 18, 20, 30 litrów,
  • beczki 220 litrów.

  Dane logistyczne

W celu uniknięcia zanieczyszczeń NOXy® i korozji używanych przyrządów, wszystkie zbiorniki, kontenery z przewodami, zawory i osprzęt wykorzystywane do transportu NOXy® powinny być wykonane z wysokostopowych stali austenicznych, a także różnych tworzyw sztucznych (polietylenowych, polipropylenowych, izobutylenowych, fluoroetylenowych itp.).

W celu uniknięcia jakiegokolwiek pogorszenia się jakości produktu w czasie transportu i przechowywania należy unikać długotrwałego transportu w temperaturze powyżej 25°C w celu zapobiegania rozkładowi mocznika i/lub odparowaniu wody w przypadku pojemników wentylowanych. W całym łańcuchu logistycznym, od producenta przez środki transportu do odbiorcy końcowego należy przestrzegać zasad postępowania z produktem NOXy® w celu utrzymania wysokiej jakości produktu.

Jak przechowywać?

NOXy® należy przechowywać w:

  • zbiornikach bezciśnieniowych lub pojemnikach o dowolnej pojemności ze stali kwasoodpornej,
  • chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w zakresie temperatur od -11,5°C do 30°C.

Zbiorniki powinny być chronione przed nasłonecznieniem oraz zabezpieczone przed oziębieniem produktu poniżej -11,5°C (możliwość krystalizacji). Zalecany zakres temperatur do przechowywania NOXy® to -5°C do 25°C. Długotrwałe przechowywanie NOXy® w temperaturze powyżej 25°C może skrócić okres trwałości produktu, poprzez pojawienie się samoczynnej reakcji hydrolizy z ciągłym wydzielaniem się amoniaku.

NOXy® ulega krzepnięciu już poniżej -5°C zwiększając swoją objętość o około 7% w stosunku do stanu ciekłego, co może spowodować rozsadzenie całkowicie napełnionego zamkniętego zbiornika. Skrzepnięty NOXy® , który został ostrożnie podgrzany z użyciem temperatury nie przekraczającej 30°C nie będzie mieć pogorszonej jakości.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zmiany jakości produktu.

Głównym czynnikiem determinującym okres trwałości NOXy® jest temperatura otoczenia, w którym produkt jest przechowywany.