A A A

Azotan potasu techniczny


Azotan Potasu jakości technicznej

Azotan potasu produkowany w Zakładach Azotowych CHORZÓW S.A. charakteryzuje się wysoką czystością dzięki zastosowaniu technologii umożliwiającej uzyskanie produktu niezawierającego jonów chlorkowych i metali ciężkich. Dlatego znajduje zastosowanie w wielu procesach produkcyjnych, między innymi jako dodatek przy obróbce cieplnej w procesie wytopu szkła ze względu na właściwości:

  •  utleniające,
  • odbarwiające,
  • klarujące i
  • pozytywny wpływ na wytrzymałość szkła.

 Stosowany jest w produkcji wysokogatunkowego szkła krystalicznego, oświetleniowego i żaroodpornego. Wykorzystywany jest do produkcji powłok szkliwionych, jak emalie i powierzchnie glazur.

Znajduje zastosowanie także do barwienia powłok szkliwionych.

Azotan potasu stosowany jest podczas chemicznego hartowania szkła, w której to jony sodu znajdujące się w szkle zastępowane są przez jony potasu w wyniku wymiany zachodzącej w kąpieli stopionego azotanu potasu.

Jako główny składnik w nowoczesnych metodach produkcji prochu czarnego pełni rolę utleniacza. Proch czarny stosowany jest przy produkcji mieszanek pirotechnicznych, materiałów wybuchowych.

Azotan potasu znajduje również zastosowanie jako substancja dodatkowa przy produkcji zapałek.

Może stanowić także nośnik ciepła w postaci stopionej w mieszaninie z azotanem sodu, ze względu na wysoką pojemnością cieplną oraz szeroki zakres stosowania od 220 do 600°C.

Mieszanina azotanów wykorzystywana jest w systemach solarnych do transferu i magazynowania energii uzyskanej z promieniowania słonecznego. Mieszanina ta znajduje zastosowanie również jako nośnik ciepła w wielu procesach produkcyjnych, w których może pełnić dwojaką funkcję: czynnika grzewczego, jak i chłodzącego. Przykładem zastosowania jest wulkanizacja profili gumowych, w której stosuje się mieszaninę wraz z azotynem sodu jako czynnik grzewczy.

W przemyśle metalurgicznym, znany jest jako składnik soli hartowniczych i soli do odpuszczania w procesach obróbki powierzchni stali nisko- i wysokostopowych. Mieszanina z azotanem sodu służy do obróbki cieplnej w procesie przesycania wyrobów aluminiowych. Znajduje zastosowanie też jako dodatek do roztworów stosowanych do koloryzowania stali.