A A A

Scalnit 50 - przyspieszacz do betonów


Roztwór azotanu wapnia w jakości technicznej

Roztwór azotanu wapnia produkowany w jakości technicznej znajduje zastosowanie  jako dodatek do betonu i cementu. Charakter uzyskiwanego efektu zależy od ilości dodanego azotanu wapnia w przeliczeniu na suchą masę cementu:

  • dawka 0,2-1%  przyspiesza wiązanie betonu oraz przeciwdziała opóźnieniu wiązania betonu spowodowanego przez plastyfikatory utrzymując właściwości reologiczne
  • dawka 1-3% zwiększa wytrzymałość długoterminową, zapobiega spękaniom wywołanym skurczem oraz umożliwia stosowanie betonu w obniżonych temperaturach
  • dawka 3-4% stanowi inhibitor korozji chlorkowej i zabezpiecza stal zbrojeniową.

Produkowany w Zakładach Azotowych CHORZÓW SA roztwór azotanu wapnia o stężeniu 50% m/m pod nazwą SCALNIT50 posiada certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-092-01 zgodnie z normą EN 934-2:2009+A1:2012.

Azotan wapnia w połączeniu z saletrą amonową stanowi dodatek do płynów pomocniczych stosowanych podczas wykonywania odwiertów przy wydobyciu ropy oraz stanowi dodatek do cementów wykorzystywanych przy pracach wiertniczych.

Azotan wapnia znajduje również zastosowanie w układach kanalizacji ściekowej gdzie wykorzystywany jest do redukowania możliwości powstawania siarkowodoru. Stosowanie azotanu wapnia w powyższym celu nie powoduje korozji rurociągów, wytwarzania dodatkowych ilości osadów i depozytów.

Azotan wapnia jest bezpiecznym i ekologicznym środkiem do walki z siarkowodorem, eliminującym przyczynę występowania H2S a nie skutki. Proces polega na dostarczeniu do środowiska składników odżywczych oraz tlenu umożliwiając rozwój flory bakteryjnej tlenowej w miejsce bakterii beztlenowych, które to produkują siarkowodór.