A A A

Difosforan disodowy E 450


  Charakterystyka

Difosforan disodowy E 450 (Disodium diphosphate) - Emulgator, regulator kwasowości - dozwolone zastosowanie difosforanu disodu, który może być dodawany pojedynczo lub  w mieszaninie z innymi fosforanami do określonych środków spożywczych oraz maksymalne dawki w przeliczeniu na P2O5 zostały określone w tabeli 15 załącznika 2 (rozdział 3, paragraf 28) do Rozporządzenia M. Z. (Dz. U. 2004.94.933).

Difosforany mają wiele funkcji, są wykorzystywane jako emulgatory, stabilizatory, regulatory kwasowości, a także substancje wiążące i spulchniające. 
Na skalę przemysłową otrzymywane są z kwasu fosforowego i różnych węglanów. 
W zależności od użytego węglanu, wyróżnia są kilka grup difosforanów: Difosforan disodowy - E450 (i), Difosforan trisodowy - E450 (ii), Difosforan tetrasodowy - E450 (iii), Difosforan tetrapotasowy - E450 (v), Difosforan diwapniowy - E450 (vi) oraz Diwodoro-difosforan wapnia - E450 (vii).

  Do pobrania

  Zalety

 • różnorodność zastosowań: wykorzystywany jako emulgator, stabilizator, regulator kwasowości, a także substancja wiążąca i spulchniająca. 
 • Difosforany zaliczane są do substancji nieszkodliwych.

  Zastosowanie

 • Dodawane są one do przetworów mięsnych, soli i jej zamienników, aromatyzowanych napojów bezalkoholowych, sosów, mleka zagęszczonego, owoców kandyzowanych, zup i herbat w proszku, chipsów, gumy do żucia, przetworów ze skorupiaków, cukru pudru i płynnej masy jaja kurzego.
 • W produkcji serów topionych difosforany wykorzystywane są jako topiki.
 • Maksymalna, dzienna dawka difosforanów nie powinna przekraczać 70 mg na 1 kg masy ciała.
 •   Specyfikacja produktu

  Nazwa chemiczna Difosforan disodu
  Difosforan diwodoro-disodowy
  Pirofosforan diwodoro-disodowy
  Kwaśny pirofosforan sodu
  Pirofosforan disodowy
  Wzór chemiczny Na2¬H2P2O7
  Numer substancji EINECS 231-835-0
  Masa cząsteczkowa 221,94
 •   Tablica składników, właściwości

  Zawartość głównego składnika Nie mniej niż 95% difosforanu disodu
  Zawartość P2O5 Nie mniej niż 63,0% i nie więcej niż 64,5%
  Wygląd, zapach i smak Biały proszek lub granulat
  Rozpuszczalność 136 g/dm3 w temp. 25oC nierozpuszczalny w etanolu
  Temperatura topnienia 250oC
  Identyfikacja Dodatni wynik próby na obecność sodu i fosforanów
  Rozpuszczalny w wodzie pH 1% roztworu pomiędzy 3,7 a 5,0
  Ubytek po suszeniu Nie więcej niż 0,5% (105oC, 4 godziny)
  Substancje nierozpuszczalne w wodzie Nie więcej niż 1%
  Arsen Nie więcej niż 3 mg/kg
  Ołów Nie więcej niż 1 mg/kg
  Ołów Nie więcej niż 1 mg/kg
  Rtęć Nie więcej niż 4 mg/kg

  Dostępne opakowania

Worki wentylowe polietylenowe po 25 kg, umieszczone na palecie, pokryte folią. Materiał worka spełnia wymagania prawne określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

  Dane logistyczne

Pozostałe informacje w specyfikacji wyrobu.

Przechowywać - Przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w wydzielonym magazynie przeznaczonym do magazynowania środków spożywczych.

Środki ostrożności - wymagane do przeciw-działania zagrożeniom - 
Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, ze względu na możliwość podrażnienia skóry, oczu, błon śluzowych nosa i przewodu pokarmowego.

W procesie realizacji wyrobu - zapewnia się spełnienie wymagań niniejszej specyfikacji. Zgodność wymagań określonych przez klienta w zamówieniu, z niniejszą specyfikacją, upoważnia do przyjęcia jego zamówienia do realizacji. W każdym przypadku, gdy klient zmienia wymagania, specyfikację należy dostosować do zmienionych wymagań i przed ich przyjęciem, w procesie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu (proces 7.2.2 systemu zarządzania jakością), określić możliwość ich spełnienia.