zaloguj się do strefy klienta
A A A

Ochrona środowiska

Zakłady Azotowe prowadzą swoją działalność przestrzegając przepisów w zakresie ochrony środowiska. Prowadząc dobrze gospodarkę ciepłem, Zakłady obniżyły znacząco emisję pyłów do powietrza. W ostatnich dwóch latach zmodernizowana została zakładowa oczyszczalnia ścieków. Dzięki tej inwestycji, parametry ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, spełniają coraz bardziej rygorystyczne normy. 

Pomimo nowych inwestycji, Zakłady w dalszym ciągu  utrzymuję niski poziom hałasu na swoim terenie, co ma istotne znaczenie dla okolicznych mieszkańców. 

Na ternie Zakładów rośnie prawie tysiąc drzew. Chociaż jesteśmy zakładem chemicznym, gniazdują tu dzikie kaczki, łyski i kosy, żyją bażanty i zające oraz wybrane gatunki innych zwierząt.