zaloguj się do strefy klienta
A A A

Nowa instalacja stearyny i gliceryny w Zakładach Azotowych Chorzów S.A.

10.02.2015

Zakłady Azotowe CHORZÓW S.A. Grupy AZOTY PUŁAWY wybudowały i oddały do użytku we wrześniu 2013 roku instalację do produkcji stearyny, gliceryny i destylowanych kwasów tłuszczowych. Trwająca dwa i pół roku inwestycja o budżecie 65 milionów złotych jest jedyną tego typu w Polsce i pozwoli na uzyskanie stearyny z przerobu tłuszczów zwierzęcych w ilości 13 tysięcy ton rocznie.

Alians 100-letniej historii z innowacyjnością

Nowy zakład produkcyjny wykorzystuje surowce odnawialne, dotąd rzadko stosowane w polskiej chemii. Wpisuje się to dobrze w strategię rozwoju Grupy AZOTY PUŁAWY S.A. ku bioproduktom w nowych obszarach biznesowych, realizowanego we współpracy z nauką i w odpowiedzi na potrzeby klientów. Wchodząc od 2012 roku w struktury Grupy Azoty PUŁAWY firma z Chorzowa stała się częścią największego polskiego koncernu chemicznego GRUPY AZOTY S.A. W 2016 roku Zakłady Azotowe CHORZÓW S.A. będą świętować swoją setną rocznicę powstania. Historia istnienia firmy, jeszcze do niedawna znanej pod nazwą AZOTYADIPOL S.A. w Chorzowie, sięga bowiem okresu I wojny światowej i czyni ją tym samym jednym z najstarszych przedsiębiorstw branży chemicznej w Polsce. Dziś konkuruje z największymi europejskimi firmami chemicznymi. Ale potrzebną do tego siłę – siłę tworzenia – czerpie z własnej tradycji.

Pierwsze kroki w oleochemii

Budując nowy wydział produkcyjny Zakłady Azotowe CHORZÓW stawiają pierwsze kroki w dziedzinie oleochemii, działu chemii, który zajmuje się związkami pochodzenia naturalnego zawartych w olejach roślinnych, tłuszczach zwierzęcych oraz woskach naturalnych. W instalacjach oleochemicznych przerabia się surowce naturalne do półproduktów dla wielu sektorów przemysłu, począwszy od branży spożywczej, poprzez farmację, po branżę paliwową i przemysł chemiczny.  

Jedyny w kraju producent stearyny

Zakłady Azotowe CHORZÓW S.A. są od 2013 roku jedynym w kraju producentem stearyny, znajdującej  zastosowanie w przemyśle gumowym, świeczkarskim, chemicznym, farmaceutycznym, górniczym, między innymi przy produkcji kauczuków i gumy, świec i mas zalewowych do zniczy, pyłów przeciwwybuchowych, środków powierzchniowo-czynnych, stearynianów, klejów, emulgatorów, czy zmiękczaczy. Wydział Przerobu Tłuszczów posiada zdolność przerobową 16 tysięcy ton surowca rocznie, co pozwoli na produkcję stearyny w postaci ciekłej i płatkowanej o różnorodnych parametrach w ilości 13 tysięcy ton rocznie. Produkowana przez Zakłady Azotowe Chorzów SA stearyna pochodzić będzie z procesu uwodornienia kwasów tłuszczowych, na początku, otrzymywanych z tłuszczów zwierzęcych, przy czym na instalacji będzie możliwe także w dalszej perspektywie przetwarzanie olejów roślinnych. Odpowiadając na zapotrzebowanie konkretnych odbiorców na produkt o zróżnicowanych parametrach, oferowana będzie stearyna o żądanej liczbie jodowej w zakresie od 1 do 20 g l2/100g, o niskiej zawartości kwasów o łańcuchach < C16.  

Nowa oferta dla nowych branż polskiego przemysłu

ajnowsza instalacja w Chorzowie posłuży do wyodrębnienia mieszaniny destylowanych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych z przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych, stosowanych w produkcji mydeł toaletowych oraz metalicznych, środków powierzchniowoczynnych, w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Mogą one stanowić również surowiec alternatywny do produkcji bioestrów. Są też surowcami wykorzystywanymi do produkcji pochodnych kwasów tłuszczowych, takich jak: aminy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe. W procesie produkcji otrzymywane będą także kwasy tłuszczowe o łańcuchach C12 – C14

Stearyna, destylowane kwasy tłuszczowe i …gliceryna 

Nowo wybudowana inwestycja pozwoli również na oferowanie gliceryny o stężeniu glicerolu powyżej 80%, wolnej od metanolu, pochodzącej z hydrolizy tłuszczów zwierzęcych, której roczny wolumen sięgnie 1,6 tys. ton. Gliceryna jest poszukiwana przez przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny oraz branżę spożywczą, może być także zagospodarowana w biorafineriach, instalacjach do produkcji epichlorohydryny i glikolu propylenowego, środków antyzamarzających, antyzbrylających oraz antyadhezyjnych. Glicerynę wykorzystuje również przemysł tytoniowy, papierniczy, włókienniczy, stosuje się ją do produkcji płynów hydraulicznych, klejów i uszczelniaczy oraz może stanowić biomasę. To wyjściowy surowiec do otrzymania nitrogliceryny potrzebnej w przemyśle farmaceutycznym, jak i tej do wytwarzania materiałów wybuchowych, czy żywic alkidowych, służących do produkcji farb i powłok ochronnych. 

Pobierz artykuł w formie pliku PDF