zaloguj się do strefy klienta
A A A

Jedyny w Polsce producent stearyny, kwasu stearynowego

15.08.2015

Zakłady Azotowe CHORZÓW są od niedawna jedynym w Polsce producentem stearyny, kwasu stearynowego, niezastąpionego w wielu dziedzinach przemysłu. Najbardziej znanym zastosowaniem jest produkcja świec i zniczy, tu pełni funkcję głównego paliwa, lub dodatku uszlachetniającego inne surowce. Ale znajdziemy ją także między innymi w oponach samochodowych i wielu innych wyrobach gumowych. W procesie produkcji gumy stearyna dodawana jest w charakterze wielofunkcyjnego dodatku jako: plastyfikator, dyspergator napełnień mineralnych oraz aktywator przyspieszaczy wulkanizacji.

Zakłady Azotowe CHORZÓW są od niedawna jedynym w Polsce producentem stearyny, kwasu stearynowego, niezastąpionego w wielu dziedzinach przemysłu. Najbardziej znanym zastosowaniem jest produkcja świec i zniczy, tu pełni funkcję głównego paliwa, lub dodatku uszlachetniającego inne surowce. Ale znajdziemy ją także między innymi w oponach samochodowych i wielu innych wyrobach gumowych. W procesie produkcji gumy stearyna dodawana jest w charakterze wielofunkcyjnego dodatku jako: plastyfikator, dyspergator napełnień mineralnych oraz aktywator przyspieszaczy wulkanizacji.

Jako plastyfikator stearyna spełnia funkcję zmiękczacza, czyli jest dodawana w celu modyfikacji twardości, elastyczności, wytrzymałości na rozciąganie i odporności na ścieranie produktu, nie wpływa jednak na właściwości gumy w niskich temperaturach.

Jako aktywator przyspieszaczy wulkanizacji, stearyna dodawana jest zazwyczaj w obecności tlenku cynku (ZnO, biel cynkowa). W czasie wulkanizacji mieszanina ta tworzy kompleks z przyspieszaczem wulkanizacji i substancją wulkanizująca, zwiększając znacznie skuteczność sieciowania. Zaobserwowano zwiększenie stopnia usieciowania w produktach, do których dodano niewielkie ilości aktywatora, w stosunku do produktów uzyskanych przez wulkanizację bez aktywatora.

Jako dyspergator napełniaczy mineralnych stearyna, która w swej strukturze zawiera polarną (hydrofilową) grupę kwasową i hydrofobowy łańcuch węglowodorowy, modyfikuje hydrofilową powierzchnię napełnienia i nadaje jej właściwości hydrofobowe, ułatwiając w ten sposób mieszanie się napełniacza z hydrofobowymi składnikami mieszanki gumowej (kauczuki). Dzięki temu napełnienia nie przejawiają tendencji do tworzenia aglomeratów w mieszance gumowej i zostają równomiernie rozproszone w produkcie. Modyfikacja powierzchni wypełnień mineralnych niesie ze sobą jeszcze jedną korzyść. Polarne grupy na powierzchni cząstek napełniaczy, takich jak węglan wapnia, mogą wiązać aktywne składniki mieszanki gumowej a tym samym zmniejszać ich rzeczywistą ilość w procesie. Powoduje to zmianę właściwości produktu w stosunku do zamierzonych. Zasadę działania kwasu stearynowego jako dyspergatora napełniaczy mineralnych ilustruje rysunek 2.

 

Rysunek: Zasada działania kwasu stearynowego na powierzchnię cząstek napełniacza w mieszance gumowej.

Zastosowanie stearyny w następujących dziedzinach:

  • motoryzacja
  • produkcja węży gumowych
  • produkcja taśm przenośnikowych
  • produkcja obuwia
  • produkcja uszczelek
  • produkcja amortyzatorów
  • produkcja wyrobów z gumy porowatej
  • gumowanie tkanin
  • produkcja ebonitu i wykładzin antykorozyjnych

Zawartość stearyny w mieszankach gumowych waha się średnio od 0,5% do 3%.