zaloguj się do strefy klienta
A A A

O nas

Zakłady Azotowe CHORZÓW Spółka Akcyjna to producent chemii nieorganicznej i organicznej o 100-letniej historii i doświadczeniu. Jedyny producent w Polsce azotanu potasu w jakości nawozowej, technicznej i spożywczej oraz roztworu azotanu wapnia, a od niedawna uwodornionych kwasów tłuszczowych, w tym stearyny.

Oferta Spółki skierowana jest do następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, w tym w szczególności ogrodnictwo i hodowla warzyw pod osłonami, budownictwo, przetwórstwo chemiczne i oleochemiczne, przemysł gumy i tworzyw, w tym produkcja kauczuków syntetycznych i opon, przemysł spożywczy, produkcja szkła kryształowego oraz mieszanek wybuchowych i przeciwwybuchowych.

 

ADRES FIRMY:
Zakłady Azotowe CHORZÓW Spółka Akcyjna
Grupa AZOTY PUŁAWY    
ul. Narutowicza 15
PL 41-500 Chorzów, Poland

 

Zakłady Azotowe CHORZÓW S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000070509. Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Katowice-Wschód w Katowicach.
 

Pozostałe dane rejestrowe:                                              
Regon:  271515599
NIP:  6270011643
Wysokość kapitału zakładowego: 58.700.000,00 zł, w całości wpłacony.